• Jag har hund
  • Jag har katt
  • Jag har smådjur
  • Jag har fågel

fjdslkfjlkdsjflkdjflkdjlfkjdslfjldsjfldsfj

jdklfjsdljflkdsjlkfjdslfjdlsfjldsf

fdslfjkldsjflkdsjfkljdslkfjsdlkfj