Sponsring och samarbeten

Dogman strävar efter att samarbeta med organisationer eller privatpersoner som är engagerade i djurlivet runtom i Sverige, och som står för värderingar vi kan identifiera oss med. Vi vill genom samarbeten och sponsringar, tillsammans med er sprida kunskap och stärka vårt varumärke.

Lokal sponsring

Våra Dogman-butiker runt om i Sverige arbetar även för att verka inom de områden vi är engagerade inom och är en viktig kärna för att stärka och sprida kunskap om vårt varumärke. Vi vill genom ett ömsesidigt samarbete stötta lokala föreningar. Bor du i närheten av en Dogman-butik och är intresserad av en eventuell sponsring så ansök längre ner.

Övriga sponsringar

Dogman strävar efter att samarbeta med organisationer eller privatpersoner över hela landet. Bor inte du i närheten av en Dogman-butik så ber vi dig att kontakta oss via nedan formulär. Vi ber dig att läsa genom listan nedanför före en eventuell ansökan.

• Vi samarbetar inte med privatpersoner eller organisationer som har politiska eller religiösa ändamål.

• Vi samarbetar inte med  eller -till eventuella kennlar eller privatpersoner som har uppfödning.

• Vi inleder inte samarbeten med privatpersoner under 18 års ålder eller utan målsmans godkännande.

• Vi sponsrar endast privatpersoner eller organisationer med produkter, inte ekonomiskt eller med annat material.

• Sponsringar för oss är ett ömsesidigt samarbete, i din ansökan ska du vara tydlig med din motprestation.

• Var ute i god tid - minst 2 månader innan tävling/projektstart för nya samarbeten.

• Dogman äger rätten till att neka en sponsrings eller samarbetsförfrågan utan att behöva specificera anledning.

• På grund av ett väldigt stort antal förfrågningar har vi dessvärre inte möjlighet att svara på alla.