Dogman

 

I över 50 år har vi, med hjälp av våra medarbetares kärlek för husdjuren, blivit en av Nordens största leverantörer av husdjursprodukter. Med prisvärda och noggrant utvalda produkter och marknadens bredaste sortiment är vi det bästa valet för dig och din bästa vän – hund, katt, smådjur, fågel, fisk och häst.
Vår vision är att ge våra vänner den bästa vardagen – och skapa en mer glädjefylld tillvaro för både husdjur och husdjursägare.

Idag finns Dogman etablerat i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vårt sortiment finns att köpa i såväl djuraffärer och zoofackhandel som livsmedelsbutiker.

 

Vår historia

 

Dogman har en lång historia och över ett 50-årigt entreprenörskap med husdjurens välbefinnande i fokus. Det hela startade under tiden som Beatles dånade ur högtalarna och hippiekulturen stod i blom i en källarlokal på 40 kvm i Lund 1965. Under några år drevs verksamheten från elva olika källarlokaler innan flytten till en gemensam större lokal i Lund. Grundaren Hans Jerenäs satte tidigt honnörsorden ”säkra leveranser” och ”hög produktivitet”, som är aktuella än idag.

 

2004 etablerades Dogman AS i Norge. Två år senare, 2006, sålde Hans Jerenäs Dogman till företagets nuvarande ägare, BrA Invest AB – ett familjeföretag ägt av bröderna Stefan, Kenneth och Christer Andersson. Samma år etablerades också Dogman ApS i Danmark.
I takt med att vi växte fanns snart behov av större och mer ändamålsenliga lokaler. 2010 flyttade Dogman till nybyggt kontor och 8000 kvm toppmodernt höglager i Åstorp utanför Helsingborg, alldeles intill E4:an. Redan två år senare byggdes lagret ut till 12 000 kvm för att kunna husera alla produkter. Under 2010 etablerades även Dogman Oy i Finland.  

 

2011 köpte Dogman Jacson of Scandinavia, en av de äldsta och ledande grossisterna inom ridsport i Sverige och Norden. Med varumärket Jacson kunde vi även erbjuda ett väl utvalt sortiment för häst och ryttare. 
Dogman har idag över 130 anställda i Norden och omsätter ca på koncernnivå 395 miljoner kronor.

 

Våra marknader

Dogman finns idag etablerad i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vårt sortiment finns att finna i såväl fackhandel som dagligvaruhandel. Vi är väl etablerade i samtliga tre länder såväl hos de fria fackhandlarna som på flera etablerade kedjor.

 

 

 

Partners och leverantörsmärken

I vårt erbjudande finns idag förutom egna märkesvaror en stor mängd andra produkter. Som en del av vår strategi har vi valt att samarbete med ett antal nationella och internationella leverantörer som med sina varumärken och artiklar tillför extra värde till vårt erbjudande.

 

Nordens största tuggleverantör

 

Vänd på steken för ett ögonblick. Vilka tuggben, godisar eller leksaker skulle du vilja ha om det var du som gick på fyra ben och hade en svans? Förmodligen de som är noga testade, fulla av smak och tillverkade av någon som brinner för sina produkter. Vi brukar visserligen inte provtugga våra egna produkter. Däremot har vi gott om kontorshundar som gärna ställer upp.

 

Ända sedan början av 60-talet har vi produktutvecklat och sålt tuggben. Det har gett oss många års erfarenhet och gott om tid till att hitta de bästa leverantörerna. Vi har ett mångårigt och nära samarbete med några få utvalda tillverkare i Asien, Centralamerika och Europa. Tillsammans anpassar och utvecklar vi hela tiden vårt sortiment för att vara det bästa valet för bästa vännen. Idag är vi Nordens största leverantör av hundtugg med över 100 unika artiklar i sortimentet.   

 

Dogmans arbete för ett hållbart samhälle

 

Dogmans verksamhet vägs dagligen mot ansvaret att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det är vårt ansvar att se till att det vi gör och det sortiment vi erbjuder inte innebär onödig belastning på miljö och människor. Läs mer här!

 

Dogman uppfyller myndigheternas krav

•    Betalar avgift till FTI (Förpackning- och tidningsinsamlingen) och Elkretsen
•    Rapportering till Jordbruksverket samt Kemikalieinspektionen
•    Följer EU:s lagstiftning för märkning av fodervaror och kemikalieprodukter

 
Dogman ställer krav

•    Produkter: miljövänliga material, mindre förpackningsmaterial
•    Transporter: samarbete med speditionsfirmor som tar miljöhänsyn

 
Miljö

Miljön är ett gemensamt arv och ansvar. Det som görs i dag påverkar miljön i framtiden. Därför är det självklart för Dogman att arbeta för att minimera påverkan på miljön. Genom att beakta miljöaspekter kan Dogman medverka till en hållbar utveckling för dagens och morgondagens generationer.
 
Dogmans miljöarbete syftar till att förstärka och förbättra arbetet inom de områden där verksamheten kan påverka mest, nämligen transporter och produkter. Bland annat ställs miljöspecifika krav på samtliga transporter och vi strävar efter att kunna erbjuda produkter med låg miljöpåverkan.
 
Miljöarbetet innebär att medarbetare uppmuntras att ta ansvar och bidra, samt att föra dialog med leverantörer för att finna nya lösningar som innebär mindre miljöpåverkan.

 
Socialt ansvar

Dogman strävar efter att agera som det ansvarsfulla företaget. Vi ställer krav på både oss själva och våra affärspartners. Arbetet med CSR-frågor är systematiskt och ytterst ligger ansvaret hos bolagsstyrelsen. Socialt ansvarstagande är viktigt för Dogmans varumärke och för goda affärer.


Dogmans CSR-policy och uppförandekod följs upp och revideras årligen.
Uppförandekoden baseras på de tio principerna i FN:s Global Compact, vilka omfattar:

 
•   FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna
•   FN:s konvention gällande barns rättigheter
•   ILO:s krav på arbetsvillkor
•   Minskad miljöbelastning genom Rio-deklarationen
•   FN:s konvention mot korruption
 
Uppförandekoden ingår som en del i de inköpsavtal som Dogman tecknar med sina leverantörer. Med en stor geografisk spridning av leverantörer är det ett långsiktigt arbete att implementera uppförandekoden. Via inköpsavtalen förbinder sig leverantörerna att verka i enlighet med internationellt erkända miniminormer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Dogman stödjer leverantörerna i deras arbete för att följa uppförandekoden.

Våra värdeord

 

 

Enkelt

Att välja rätt djurmat och djurtillbehör har blivit svårare med åren. Nya märken har tillkommit och många gör allt för att uppfattas som avancerade och speciella. Vi tänker tvärtom. Vi vill vara lätta att begripa. Det ska vara enkelt att välja rätt.

 

Lustfyllt

Lustfyllt är att se en viftande svans, de glada ögonen eller tungan som slickar varenda millimeter av den nyss tömda matskålen. Det också är glädjen och gemenskapen i att ha ett husdjur och vardagen man delar tillsammans.

 

Omtänksamt

Djurets bästa är alltid det viktigaste för oss. På den punkten finns inget utrymme för kompromisser eller tveksamhet. Det är med denna omtanke i åtanke vi driver vår verksamhet, utvecklar våra produkter och vårdar våra kundrelationer.