Club Dogman - Villkor

Gäller fr.o.m. 2020-12-22.

Allmänt

Dessa villkor gäller för Club Dogman, ett lojalitetsprogram utfärdat av AB Dogman med organisationsnummer 556493-9519 och adress, Bronsgatan 10, 265 39 Åstorp.

Som medlem i Club Dogman får du förmåner i form av klubbpris på utvalda produkter, 30 dagars öppet köp mot uppvisande av kvitto samt att varan returneras i obruten originalförpackning, fler och bättre erbjudanden ju oftare du handlar hos oss samt ett nyhetsbrev fyllt med tips och inspiration.


Medlemskap

Club Dogman riktar sig till privatpersoner som är kunder hos Dogman. För att bli medlem måste du ha fyllt 18 år. För att hantera ditt medlemskap behöver vi din e-postadress, ditt mobilnummer samt ditt personnummer. Genom att du godkänner dessa villkor intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

Ansökan om medlemskap sker i något av våra varuhus eller på www.dogman.com. Medlemskapet är kostnadsfritt och är giltigt i Dogmans samtliga varuhus i Sverige. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till någon annan.


Behandling av personuppgifter

Uppgifterna som vi samlar in om dig används för att administrera ditt medlemskap, samt för att skicka information och erbjudanden till dig. Personnummer använder vi för att säkerställa din identitet och för att uppdatera vårt medlemsregister med din postadress.

Dogman är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandlingen som sker i anledning av ditt medlemskap i Club Dogman. För mer information om Dogmans personuppgiftbehandling, inklusive dina rättigheter och de säkerhetsåtgärder som Dogman har vidtagit för att skydda din integritet, se Dogmans integritetspolicy här.


Marknadsföring

Till medlemmar i Club Dogman åtar sig Dogman att tillhandahålla personliga erbjudanden baserade på medlemmarnas köphistorik hos Dogman. Vid registrering av köp genom Club Dogman samlar Dogman därför in uppgifter om dina köp. Informationen om dina köp används för att tillhandahålla dig erbjudanden och rabatter samt för marknadsföring av både generell och riktad karaktär. Uppgifter om vilka varor och tjänster som köpts behandlas inte längre än 24 månader från köpet för de ändamål som beskrivits ovan.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från Club Dogman sker via e-post eller SMS och på dina villkor, då du själv väljer hur du vill få information. Vill du ändra dina inställningar eller korrigera de uppgifter som finns om dig gör du det genom att kontakta Dogmans kundservice.

Den som inte vill motta personlig direktreklam eller erbjudanden kan kontakta Dogman (se kontaktuppgifter nedan) och begära att det upphör. En väsentlig del av Club Dogman är dock att Club Dogman ska tillhandahålla personlig direktreklam och erbjudanden varför en invändning mot detta innebär att Dogman har rätt att ensidigt avsluta medlemskapet i Club Dogman.

I och med att du ansluter dig till Club Dogman bekräftar du att du tagit del av och godkänner Club Dogmans villkor för medlemskap och att du har tagit del av Dogmans integritetspolicy.

 

Avtalstid och villkorsändringar

Ditt medlemskap gäller tillsvidare, och kan sägas upp när som helst av endera parten. Vill du säga upp ditt medlemskap ska du kontakta Dogmans Kundservice, kundservice@dogman.se. Ditt medlemskap avslutas senast 30 dagar efter det att Dogman mottagit meddelande om uppsägning. Har du inte varit aktiv i Club Dogman under de senaste 24 månaderna, t.ex. genom att du handlat eller deltagit i evenemang så kommer Dogman att avsluta ditt medlemskap. Om du bryter mot medlemsvillkoren för Club Dogman eller om vi misstänker missbruk av medlemskapet kommer ditt medlemskap att avslutas med omedelbar verkan.

Dogman har rätt att ändra dessa villkor. Vid mindre ändringar av dessa villkor kommer Dogman att publicera de justerade villkoren på www.dogman.com med information om när ändringarna träder ikraft. Om Dogman genomför väsentliga förändringar i villkoren kommer Dogman att informera dig via e-post. Om du inte accepterar villkorsändringen kan du säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan.

 

Oförutsedda händelser

Dogman är inte ansvarig för skada som beror på omständigheter som Dogman inte råder över såsom lagändring, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Dogman själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Dogman är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Dogman varit normalt aktsam.


Tillämplig lag, tvist m. m.

Svensk rätt tillämpas på dessa villkor och prövas av svensk domstol.

 

Kontakt

Har du frågor om Club Dogman, kontakta gärna ditt varuhus eller Dogman Kundservice på kundservice@dogman.se eller 042-44 22 200. Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kontaktar du Dogman eller så kan du läsa mer i vår integritetspolicy.
För kontakt via brev hänvisas till AB Dogman, Box 100, 265 22 Åstorp.