Köpvillkor

GENERELLT

De angivna villkoren reglerar kundens användning av varor och tjänster som levereras av Dogman, härefter kallad säljare. Dessa villkor gäller för all försäljning från säljaren så länge inget annat har avtalats skriftligt mellan parterna.

När du beställer varor får du automatiskt en orderbekräftelse via e-post från oss. OBS! Det är mycket viktigt att du anger KORREKT e-postadress. Vi kontrollerar att varan (varorna) finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att vissa varor kan vara slutsålda.

 

PRISER OCH LEVERANS

Priserna är angivna i SEK och inkluderar moms. Vi förbehåller oss rätten för prisändringar och felaktig prissättning på våra produkter.

 

TRANSPORT

Alla leveranser sker med Bring. Det är köparens ansvar att se till att den adressen som angivits vid beställningen är korrekt.

För mer information om transport och retur se: "Transport och retur".

 

KUNDENS PLIKTER

Den som har registrerat sig som kund (18 års åldersgräns) hos säljaren är ansvarig för betalning av de tjänster som säljaren eller säljarens samarbetspartner levererar med hänvisning till gällande villkor. Ansvaret innefattar även andras användning av kundens konto, inklusive obehörig användning, såvida det inte kan påvisas att obehörig användning har möjliggjorts genom oaktsamhet från säljarens sida.

 

REKLAMATION

Beträffande fel som rapporteras till säljaren, bör kunden först undersöka om felet tillfaller kundens sida. Om kunden kan konstatera att produkten inte fungerar så som säljaren har beskrivit att den ska göra så ska kunden meddela säljaren så att säljaren kan vidta åtgärder. Kunden mister sin rätt till reklamation om inte denne har meddelat säljaren inom rimlig tid efter att han upptäckt eller borde ha upptäckt felet.

 

AVHJÄLPANDE AV FEL

Säljaren ska så snart som möjligt efter att fått kännedom om en defekt i produkten levererats av säljaren, vidta åtgärder för att avhjälpa felet. Om kunden på egen hand tar egna initiativ för att åtgärda felet, utöver det som denne kommit överens om med säljaren, betalar inte säljaren för dessa kostnader.

 

ÅNGERRÄTT

Hos Dogman kan kunden alltid returnera en produkt inom 100 dagar efter det att paketet har hämtats ut hos postombudet. Köparen kan öppna förpackningen och testa varan om förpackningen är återförslutningsbar. Returnerade varor ska skickas tillbaka i oförändrat skick med sin originalförpackning och alla etiketter kvar med hjälp av medföljande returfraktsedel.

Obs! Vid utnyttjande av ångerrätten debiterar Dogman kunden en administrationsavgift på 49:-

Outlösta paket som returneras till Dogman, debiteras kunden för frakt/returfrakt samt serviceavgift för att täcka kostnader med en avgift på 300:-

 

SÄKERHET

Dogman.com är krypterad med Verisign 256-bitars SSL-skydd vilket syns i URL-fältet, vilket skyddar dig som konsument från osäker hantering av personuppgifter.

 

SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER

Säljaren är endast ansvarig för förlust av varan om varan har ett påvisat fel eller om den saknas. Detta gäller dock inte om säljaren kan bevisa att felet beror på omständigheter utanför säljarens kontroll och som säljaren inte rimligen kan undgå eller övervinna följderna av. Säljaren är inte ansvarig för indirekta förluster till följd av fel, om inte förlusten orsakades av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från säljarens sida. Genom konsumentköp kan inte villkoren vara sämre än villkoren som är lagstadgade. Lagen om konsumentköp, 2002-06-21 nr.34.

 

ÄNDRING I VILLKOREN

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra gällande villkor till följd av lagändringar.

 

FORCE MAJEUR

Är säljaren förhindrad från att leverera eller göra en obligatorisk ersättning eller om en sådan leverans blir oskäligt betungande till följd av eller någon annan omständighet som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära insatser av liknande omfattning, rekvisition, konfiskering, valutarestriktionen, uppror, upplopp, brist på transportmedel, allmän brist på material, minskad tillgång på drivkraft samt fel och andra förseningar i leveranser från underleverantörer eller tillverkare som till följd av sådana omständigheter som avses i denna punkt, befrias säljaren från allt annat ansvar än reklamationsfel och krediterar den felaktiga varan med motsvarande köpesumma.

 

SEKRETESS

Alla kreditupplysningar hanteras med stor diskretion och kommer under inga villkor att spridas vidare till utomstående.

 

UPPHOVSRÄTT

Allt innehåll på dessa sidor tillhör Dogman och är skyddat under upphovsrättslagen, marknadsföringslagen och varumärkeslagen. Det innebär att varumärken, firmanamn, information om produkter, produktnamn, bilder, design, layout samt annat innehåll på dessa nätsidor inte kan laddas ner, kopieras eller användas på annat sätt utan att det görs med skriftligt godkännande från dogman.com

 

Vårt organisationsnummer: 559004-8699

 

Om du har frågor eller behöver kontakta oss:

Skicka e-post till: kundservice@dogman.se

Ring oss på: +46 (0)42 44 22 200