I världen

Transporter är en del av vår verksamhet och vi har flera sätt att säkerställa att dessa sker i enlighet med våra klimatvärderingar. Vi gör aktiva val när det gäller allt från staplingsbara lådor och emballage för att öka fyllnadsgraden till vilken typ av containrar vi använder.  

 

I den utsträckning det går samordnar vi även våra leveranser med andra för att effektivisera och ta vara på utrymmet. Vi betalar också en extra avgift för att våra transporter med båt ska använda ett mer miljövänligt bränsle.

 

För minsta möjliga klimatpåverkan av våra transporter undviker vi flyg som transportmedel och föredrar alltid tåg och färja till våra trailers då möjligheten finns. Utöver de många och aktiva val vi gör, klimatkompenserar vi också våra transporter ut till butiker genom att stödja solenergiprojekt i Indien.

Hos oss

Vi har konkreta miljömål som ser till att vi följer upp och utvärderar vår utveckling och förbättring gällande hållbarhetsarbetet. Några av målen är bland annat att vi ska minska koncernens elförbrukning med 30% per kvadratmeter samt reducera koldioxidutsläppen med 30% till år 2030.

 

Vi använder fossilfri och koldioxidneutral energi i våra butiker, kontor och lager vilket innebär att all el vi använder produceras av fossilfria energikällor som inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären, såsom sol-, vind-, vatten- och kärnkraft.

 

Att källsortera och se till att avfall, skräp och förpackningar återvinns är också en del av vårt hållbarhetsarbete och vi har som mål att återvinna 90% av allt avfall vi genererar. Genom att vara medlem i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen är vi med och finansierar återvinning av förpackningar i enlighet med lagen om producentansvar.

För dig

När du handlar hos oss vill vi att du ska känna att vi tar ansvar. Vi vill att de medvetna val vi gör i vår verksamhet ute i världen och hos oss, även når dig som kund. Påsarna du bär hem dina nya saker i är både klimatkompenserade och tillverkade av nedbrytbart material.

 

Handlar du i vår webbshop har produkterna plockats med hjälp av el-drivna truckar på vårt lager och skickats i e-handelspåsar av återvunnen plast. Alla kartonger som vår logistikanläggning i Sverige köper är FSC-märkta, vilket innebär att skogen som pappersmassan kommer ifrån måste skötas och avverkas på ett hållbart sätt.

 

Vi ser också till att ha en tydlig återvinningsmärkning på alla våra förpackningar som gör det enkelt för dig att källsortera rätt. Sist men inte minst, för alla hundägare där ute – alla våra bajspåsar är producerade av återvunnen plast och alla våra bäddar med fluffig fyllning är stoppade med återvunnet material. Vi tror att man sover lite extra gott då.