Club Dogman - Vilkår

Gyldig fra 2020-12-22.

Generelt

Disse vilkårene gjelder for Club Dogman, et lojalitetsprogram utstedt av AB Dogman med organisasjonsnummer 556493-9519 og adresse; Bronsgatan 10, 265 39 Åstorp i Sverige.

Som medlem av Club Dogman får du fordeler i form av klubbpris på utvalgte produkter, 30 dagers åpent kjøp ved oppvisning av kvittering og at produktet returneres i uåpnet originalemballasje, flere og bedre tilbud jo oftere du handler hos oss, og et nyhetsbrev fylt med tips og inspirasjon.


Medlemskap

Club Dogman er rettet mot privatpersoner som er kunder hos Dogman. For å bli medlem må du være 18 år eller eldre. For å administrere ditt medlemskap trenger vi din e-postadresse, mobilnummer og personnummer. Ved å godta disse vilkårene bekrefter du at informasjonen du gir om deg selv er korrekt.

Søk om medlemskap i et av varehusene våre eller på www.dogman.com. Medlemskapet er gratis og er gyldig i alle Dogmans varehus i Norge. Medlemskapet er personlig og får ikke overføres til noen andre.


Behandling av personopplysninger

Informasjonen vi samler inn om deg brukes til å administrere medlemskapet ditt, samt til å sende informasjon og tilbud til deg. Vi bruker personnummer for å sikre identiteten din og for å oppdatere vårt medlemsregister med postadressen din.

Dogman er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som er knyttet til ditt medlemskap i Club Dogman. For mer informasjon om Dogmans behandling av personopplysninger, inkludert dine rettigheter og sikkerhetstiltakene som Dogman har tatt for å beskytte ditt personvern, se Dogmans personvernspolicy her.


Markedsføring

Til Dogman Club-medlemmer forplikter Dogman seg å tilby personlige tilbud basert på Dogmans medlemmers kjøpshistorikk. Når du registrerer kjøp gjennom Club Dogman, samler Dogman derfor informasjon om dine kjøp. Informasjonen om kjøpene dine brukes til å gi deg tilbud og rabatter, samt for markedsføring av både generell og målrettet karakter. Informasjon om hvilke varer og tjenester som er kjøpt behandles ikke lenger enn 24 måneder fra kjøpet for de formålene som er beskrevet ovenfor.

Vær oppmerksom på at størstedelen av all kommunikasjon fra Club Dogman skjer via e-post eller SMS og på dine vilkår, ettersom du velger selv hvordan du vil motta informasjon. Hvis du vil endre innstillingene dine eller rette informasjonen om deg, kan du gjøre det ved å kontakte Dogmans kundeservice.

Den som ikke ønsker å motta personlig direktereklame eller tilbud kan kontakte Dogman (se kontaktinformasjon nedenfor) og be om at den avsluttes. En vesentlig del av Club Dogman er imidlertid at Club Dogman skal levere personlig direktereklame og tilbud, og det er derfor en innsigelse mot dette betyr at Dogman har rett til ensidig å si opp medlemskapet i Club Dogman.


Ved å anmelde deg i Club Dogman bekrefter du at du har lest og godtar Club Dogmans vilkår for medlemskap og at du har lest Dogmans personvernspolicy.

 

Kontraktsperiode og vilkårsendringer

Ditt medlemskap er gyldig inntil videre, og kan avsluttes når som helst av begge parter. Hvis du ønsker å avslutte medlemskapet skal du kontakte Dogmans kundeservice, kundeservice@dogman.no. Ditt medlemskap avsluttes senest 30 dager etter at Dogman mottar oppsigelse. Har du ikke vært aktiv i Club Dogman de siste 24 månedene, f.eks. ved å handle eller delta i arrangementer, vil Dogman si opp medlemskapet ditt. Hvis du bryter medlemskapsvilkårene til Club Dogman, eller hvis vi mistenker misbruk av medlemskapet, blir medlemskapet ditt avsluttet med umiddelbar virkning.

Dogman forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene. Ved mindre endringer i disse vilkårene, vil Dogman publisere de justerte vilkårene på www.dogman.com med informasjon om når endringene vil tre i kraft. Hvis Dogman gjør vesentlige endringer i vilkårene, vil Dogman varsle deg via e-post. Hvis du ikke godtar vilkårsendringen, kan du avslutte medlemskapet med umiddelbar virkning.

 

Uforutsette hendelser

Dogman er ikke ansvarlig for skader på grunn av omstendigheter utenfor Dogmans kontroll, som lovendring, myndighetstiltak, krigshendelse, streik, blokade, boikott, lockout eller andre lignende forhold. Forbehold angående streiker, blokkeringer, boikotter og lockouts gjelder selv om Dogman selv tar, eller blir utsatt for slike konflikttiltak. Dogman er heller ikke forpliktet til å kompensere for skader som oppstår hvis Dogman har opptrådt med normal forsiktighet.


Gjeldende lov, tvist m. m.

Svensk lov blir anvendt på disse forholdene og blir prøvd av en svensk domstol.

 

Kontakt

Hvis du har spørsmål om Club Dogman, kan du kontakte varehuset ditt eller Dogmans kundeservice på kundeservice@dogman.no eller +4642-44 22 200. Hvis du har spørsmål om hvordan vi håndterer din personlige informasjon, kan du kontakte Dogman eller du kan lese mer i vår personvernspolicy. For kontakt per brev henviser vil til vår adresse: AB Dogman, P.b. 100, 265 22 Åstorp, Sverige.