Dogman sitt bærekraftsarbeid

For oss i Dogman er bærekraftspørsmål en viktig og naturlig del av vårt arbeid. Vi vet at du kan utgjøre en forskjell på både store og små måter – fra globale miljømål ned til valg av materialet i våre populære hundeposer.
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre rutiner og streber hele tiden etter å redusere vårt klimaavtrykk.
I verden, hos oss og for deg.

I verden

Transport er en del av vår virksomhet og vi har flere måter å sikre at disse skjer i samsvar med våre klimaverdier. Vi tar aktive valg når det gjelder alt fra stablebare bokser og emballasje for å øke fyllgraden, til hvilken type container vi bruker.

 

I den grad det er mulig koordinerer vi også våre leveranser med andre for å gjøre det mer effektivt og for å utnytte plassen. Vi betaler også en ekstra avgift for vår transport med båt, for å kunne bruke et mer miljøvennlig drivstoff.

 

For minst mulig klimapåvirkning av våre transporter, unngår vi fly som transportmiddel og vi foretrekker alltid tog og ferger fremfor våre trailere når det er mulig. I tillegg til de mange og aktive valgene vi tar, kompenserer vi også for transport til butikker ved å støtte solengergiprosjekter i India.

Hos oss

Vi har konkreta miljömål som ser till att vi följer upp och utvärderar vår utveckling och förbättring gällande hållbarhetsarbetet. Några av målen är bland annat att vi ska minska koncernens elförbrukning med 30% per kvadratmeter samt reducera koldioxidutsläppen med 30% till år 2030.

 

Vi använder fossilfri och koldioxidneutral energi i våra butiker, kontor och lager vilket innebär att all el vi använder produceras av fossilfria energikällor som inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären, såsom sol-, vind-, vatten- och kärnkraft.

 

Att källsortera och se till att avfall, skräp och förpackningar återvinns är också en del av vårt hållbarhetsarbete och vi har som mål att återvinna 90% av allt avfall vi genererar. Genom att vara medlem i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen är vi med och finansierar återvinning av förpackningar i enlighet med lagen om producentansvar.

For deg

När du handlar hos oss vill vi att du ska känna att vi tar ansvar. Vi vill att de medvetna val vi gör i vår verksamhet ute i världen och hos oss, även når dig som kund. Påsarna du bär hem dina nya saker i är både klimatkompenserade och tillverkade av nedbrytbart material.

 

Handlar du i vår webbshop har produkterna plockats med hjälp av el-drivna truckar på vårt lager och skickats i e-handelspåsar av återvunnen plast. Alla kartonger som vår logistikanläggning i Sverige köper är FSC-märkta, vilket innebär att skogen som pappersmassan kommer ifrån måste skötas och avverkas på ett hållbart sätt.

 

Vi ser också till att ha en tydlig återvinningsmärkning på alla våra förpackningar som gör det enkelt för dig att källsortera rätt. Sist men inte minst, för alla hundägare där ute – alla våra bajspåsar är producerade av återvunnen plast och alla våra bäddar med fluffig fyllning är stoppade med återvunnet material. Vi tror att man sover lite extra gott då.